Ibland behöver jag veckla in före jag vecklar ut

-Jag är satt under utveckling och går den andliga skolan för andlig och personlig utveckling. Lärdomen för idag, handlar om förståelsen av hur jag ska hantera det som är invecklad med harmoni utan att skapa frustration. Ibland så behöver jag veckla in före jag vecklar ut. Det innebär att det behöver vara invecklat för att Läs mer

Du vilande vän

230413 Du vilande vän-Vi älskar dig medall vår kärlek i den himmelsblå skapelsen i Ovan.Ingen vill se dig vandra isorg eller förtvivlan. Du är envarm förespråkare av värme och ljus i livet. Det ärvi alla i beaktning av iOvan. Låt ljuset spridas omkring dig varthän du vandrar.Låt värmen i ditt bröst bringa klarhet i vem Läs mer

Jag arbetar med att läka och möta mina rädslor

230210 Vi har en slags föreställning om att vi ska vara rädda för sakers natur. Det bidrar till att vi skapar en slags rädsla för det som är förestående och den rädslan kan sedan ta över så att vi utvecklar något som kallas skräck. Ett exempel är sk. tandläkarskräck. Det har jag haft men nu Läs mer

Om att vakna upp som healer del 2

230117Om att vara frisk eller sjuk-I Andens sfär är man inte sjuk utan alltid i balans som upprätthålls i Anden via att det är en varm andlig natur som vill göra gott. Det är den naturen som är ditt sanna jag. Om du är ”sjuk” så kan du välja att skifta den andens arbete från Läs mer

Om att vakna upp som healer del 1

230117Om sjukdom och olika former av ohälsa –Hantera det som om det är en väg att vandra på sidan av den tänkta vägen. Det skapar utrymme för förändring. Vi andevänner vill att ni ser den här förändringen som en möjlighet.En ny väg har nu öppnat sig för er att nu vandra. Det är en väg Läs mer

Om att vilja förändras

Del 2 Om att vilja förändras -Viljan att förändras är sprungen ur andligt arbete att hela tiden utvecklas. Vandra är att vilja förändras under vandringen i det materiella. Kan den som vandrar acceptera att vandringens arbete består i att vandra i det som är och att vandra utan förändring, så kommer man ändå att förändras Läs mer

Källan till den kroppsliga näringen finns i naturen

221208 Källan till den kroppsliga näringen är naturens olika delar -Vad kan jag äta som är hälsosamt och näringsrikt? -Det är bra med fantasi om du ska vara hälsosam med mat. Mat är viktigt för att få näring. Källan till den kroppsliga näringen är naturens olika delar. Bra mat är det som kommer från naturen. Läs mer