Vägen vecka 3

-Den här veckan så handlar vägledningen om att vandra med det som är du och låta den delen av dig skapa det du önskar uppnå. Vi ser det som att du vandrar...

Vägen vecka 2

-Vi väljer synen på vägen vi vandrar, är veckans huvudbudskap Vi arbetar andemässigt med ordning och balans. Det sker oavsett vad den andra delen av människan managerar. Anden vill att du skapar...