Var själv den förändring du önskar se i världen

Ett samtal ovannedan om världens inaktivering andligt –Kan världen iakttas ur ett andligt perspektiv? -Vilken insikt om världens andlliga arbete- värme är vi utan? Att värme förenar allt levande. Det är en tid då allt är som förryckt i världen. Ni använder våld för att lösa det som sker. Ni våldför er dels på varandra Läs mer