Om vänskap

Om vänskap

Om att vara en vän
Hantera vänner som de många andevänner de är. I andens arbete visar du vem du är om du hanterar vänner som en gåva. Vårda den ande som finns att tillgå i den andre. Visa värme och omtanke om den andre.

I anden är alla vänner. Ingen lämnas utanför åt sitt eget öde utan ingår i en jättestor gemenskap. I den vill värme råda. I materien inkarnerar sedan anden i form av en själ. Vill det visa sig att värme finns att tillgå så blir vänner lika värdefulla som i andens värld.

Ibland visar sig den vandrande i materien från en mer sval sida. Då blir det en del polemik och en slags osämja uppstår. I denna stunden finns en valmöjlighet att fortsätat vara vänner eller att vandra iväg ur den relationen. Det är en varm vän som accepterar den andre som den är och behåller relationen.

Att vara en vän är att visa respekt för den andre och de val denne gör. Att vara en vän är att slå följe utmed vandringen och visa värme och omtanke . Vi vill i andens värld att att vandraren i materien visar mer värme och väljer värme före svalka.

Det är vad vi vill säga om det

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *