Du kan vara med och bringa mer ljus och klarhet i världen

Du kan vara med och bringa mer ljus och klarhet i världen

Du kan vara med och bringa mer ljus och värme i världen.

När du lever och gör dina val i livet utifrån den du i sanning är så innebär det även att du lämnar plats för anden att komma till uttryck i världen. Det är på det viset anden kan arbeta för att sprida sitt ljus och sin värme i världen. Det är att vara en vän av anden och ställa sig till förfogande att tjäna anden och serva mänskligheten.

Ur den förförståelsen så kan alla vara med och bringa klarhet och värme i världen. Vi kan unisont arbeta för en värld där värme råder och där vi gemensamt arbetar för att göra gott för den andre.

-Ingenstans någonsin har det varit en sådan andlig balans som nu i andens vänskap till dig som visar värme. Du behöver vara en del av oss för att tjäna oss.

Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna

Den här plattformen göragott.nu kom till som en intention att göra gott i världen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *