Kan du hjälpa till att göra vår logotype digital

Vi vill vara en kanal Ovan nedan som Gör gott. Det önskar vi åskådliggöra med en symbol vi tecknat för hand och