Intentionens betydelse för att läka

Intentionens betydelse för att läka

200814

-Det är viktigt att ha en intention om att vilja läka. Den ser till så det finns en riktning med det arbetet du gör med att läka. Den är den väg som du valt för din läkning. Vill du vandra en väg där läkandet är ett sätt att leva så är det den vägen du följer i ditt arbete. Vill du istället vara den som andra ska läka, så är det den vägen du följer. Valet av väg är den intentionen du har i ditt arbete att läka.

Författaren av sidan valde att byta väg med att läka sin sjukdom. Hon valde att se om det gick att läka ut en kronisk sjukdom som hon av sjukvården, fått veta att hon skulle få leva med. Det valde hon att se som en utmaning så då intensifierade hon sitt liv kring att läka. Hon visste att det fanns olika teorier om att läka och studerade dem. Hon ville se om det var vanligt att de små mikroberna var det som orsakade hennes sjukdom. Det visade sig att så var inte fallet. Det var hon själv som orsakade den.

Det blev ett uppvaknade för henne som kom att leda henne in på den väg som hon vandrar idag, Andens väg i läkning. Det är en väg som hon vill visa för dig om du sedermera vill prova att vandra en väg i läkning. Det är dock viktigt att alla finner sin egen väg i livet. Inte vandrar andras. Du ska ta den väg som du vill vandra. Det är att sätta en intention i att läka. Du väljer helt enkelt hur en läkning ska gå till.

Vad betyder ”huret” för läkningen? Jo den visar vem som ska arbeta med att läka. Du eller någon annan? Vi ska visa vem som ska läka oss och det är en del i själva läkningen. Vad ska det vara bra för? Jo därför att vi behöver veta vem som skapar läkningen. Det är viktigt för våra tankar framöver. Vill du läkandet ska göras av andra så blir du passiv i att läka det som du upplever som sjukdom. Vill du däremot läkandet ska ske via dig själv så är du aktiv i dit arbete. Då visar du vem du är och vill vara i läkandet.

Din intention är det som sätter bollen i rullning, den ska dit intentionen styr den. Välj dina intentioner med omsorg i din läkningsresa.

Det är vad vi vill säga om det.
Viskande fågeln

Jag bestämde mig för att arbeta med min egen läkning- därför blev jag healer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *