Ledsagning sker ur allt som är

Ledsagning sker ur allt som är

Ledsagning sker ur allt som är

-Vad är att arbeta ur kraften?
-Det är att ställa sig själv åt sidan. Vara den man i sanning är. Vandra Andens väg är att vandra ur kraften och låta Anden ta plats. Vandra med kraft är att vara vis om vad som vill vara individ och vad som är ande. Det individuella minskas till förmån för det andliga. Det var det som Anden ville visa med att ha ont i ryggen. Du ledsagades hur du kunde hantera det och valde sedan att använda det som en metod vid svårigheter. Bra arbetat. Inaktivering av människan är att vandra stark. Du kan vandra stark och vila stark. Du är i vår värld stark och kraftfull. I din värld ser du dig som svag och skör. Vi vet och du tror. Du vill arbeta ur allt som är- det är att lämna plats för Anden. Managering av kraft sker då ur allt som är, vilket kommer dig till gagn. Du vill arbeta med/gräva upp det som finns att ta del av och dela det till andra. Det är vi andevänner glada för. Vägen är nu det vi gör den till. Vandra stark och var vis om att du är buren.

Det är vad vi vill säga om det.
Vännerna i Ovan

Teachings: Var den du är satt att vara och du vandrar stark och kraftfull.

Notering av efter att ha läst igenom texten efteråt:
-Det är inte Anden som ger ont i ryggen utan den som vandrar genom sättet att vandra. Anden gav redskapet att hantera ryggproblematiken. Jag vill att det ska vara tydligt. Därav min notering.
/Vandraren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *