Hur genomförs en introspektion i vardande

Hur genomförs en introspektion i vardande

230425

Hur genomförs en introspektion i vardande?
-I det mindre formatet så innebär en introspektion att granska det egna varandet i sin vandring. Det är en varm vän som visar vägen och letar inte hur, istället vet den som vandrar hur det ska ske.

Vissa vägar inom det instrospektiva är vägar som är varmare än andra vägar. Det innebär att jag kan granska vilken väg jag vandrar och för vilken vän inom som vill handla. Är en del av den jag är, inte det som är en del, så blir det en kall väg och är vägen en del av en större hehet så blir det en varmare väg.

Dagliga kontemplationer ger vid hand vilken av dessa vandringar som genomförts? En bra vana kan vara att arbeta i dagboksform och lista vad tanken är att det ska innehålla för olika ansatser för att en vandring ska kunna ske med hälsa som förtecken och introspektion som en slags inre visdom. om den vandring som sker. Introspektion sker lämpligen på kvällen efter vandringen. Då kan du vara en varm och ombonad kontakt att arbeta ur. En viss bok, text/plats för det introspektiva kan vara att sammanfatta dagens olika valmöjligheter och nedteckna dessa.

Vi vill avslutningsvis arbeta med den varma delen vid andligt arbete om det trilskas så arbetar den vilde och det är vi inte intresserade av.
Visa nu vem du i sanning är.

Vännerna i Ovan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *