Kan du se egenskaper hos den andre

Kan du se egenskaper hos den andre

Kan du se egenskaper hos den andre?

När vi söker beskriva andra med andens egenskaper visar vi oss med vårt eget ljus. Vi återkastar vårt eget ljus över den andre. När vi söker beskriva den andre med ett andligt ljus använder vi den andre som en återspegling av den vi i sanning är.

När vi istället arbetar med att beskriva den andre på ett annat sätt så arbetar vi ur vårt eget mörker. Vi tillåter våra egna mörkare egenskaper vidröras i åsynen av den andre. Det innebär att det vi ser hos den andre är en egen skuggsida hos oss själva.

I din andliga utveckling vill det som du utstrålar visa vem du i sanning är. Vill du vara en varm vän till andra eller är du i ditt eget mörker och granskar andra? Isåfall kan det vara av värde att arbeta vidare med att granska dina varma respektive dina kalla sidor av det som din inre väg visar fram.

Ingenstans någonsin har det funnits en väg som håller ljuset i det som är utan den som vandrar behöver lysa upp vägen för sin vandring. Det är en andlig utveckling som visar vägen och får tillvaron att te sig ljus och harmonisk.

Vi arbetar med att vara den vi i sanning är via de val vi gör. Bakom valen är en vän som vill visa sig eller vara egoist. det är via valen och vårt handlande som vi sprider vårt ljus eller visar vårt eget mörker.

När vi vandrar vägen fram för andlig utveckling så möter vi andra som vi individuellt attraherar. Det innebär att vi snabbt visar vem vi i sanning är när vi belyser andra.

Ingenstans någonsin har funnits en vandrare som vill visa vem man i sanning är utan det är en egen vän i form av mörkret som vill visa det. Att vara varm och visdomsfull är att vara den man i sanning är. Att vilja vara varm och visdomsfull är att vara sitt eget mörka jag. Att arbeta för att vara en varm vän är att visa vem man i sanning är. Det är en väsentlig skillnad.

Vi vill avslutningsvis vara vandrandes i skuggornas dal och i värmen och ljuset när vi arbetar med andlig utveckling. När det är en varm kontakt mellan den vandrande och anden så visar sig anden i den vandrandes handlingar. Det är att vadra med andliga kvaliteer. Bakom dessa finns den du i sanning är. Den vi alla älskar!

Det är vad vi vill säga om det.
Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *