Om vad spiritualismen kan göra i den jordiska vandringen

Om vad spiritualismen kan göra i den jordiska vandringen

-Vår himmelske fader som är urspunget till allt som är. Var den vi alla önskar i det vi andas. Vandra i din fulla kraft i den vandring vi gör jämnsides.
Vandra där vi aldrig vandrat förr. Se det vi aldrig sett tidigare. Hör berör och låt mig förstå att jag har den Himelske fadern vid min sida. Hjälp mig att se alla som min familj och mina sytrar och bröder. Visa vägen i förståelsen att det som är gott finns och är till för alla.
Var den du vill Anden ska vara och låt våra himmelska ljus visa var det finns att se och föra fram ljuset i det som kan upplevas som svårt och utmanande, ja rent av mörkt.
Vandra sedan vid vår sida och låt oss förstå att det vi gör får vi alla en dag ta del av i att söka klarhet i vad valen var i det stora för den andre. Visa vad vi alla ska daga när vi vidrör det vi alla önskar i det vi gör.
Hjälp oss förstå att Anden inom är den som vill oss väl och kan visa vägen till en fantastisk plats av lugn och kärlek i evighet.

Amen

Ovannedan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *