Om Attraktionslagen

Om Attraktionslagen

Naturlagarna är det som vi alla har att skapa ur när det är dags att vandra ur det som är. Allt vi gör handlar om att följa de som är oss givet och att det senare ska bli det som det är skapt att vara. Kan du se att det finns en väg att följa där det verkar som att det är i ordning lagt för dig att vandra så är det den vägen du har att följa. Vandra vägen fram och sök svaren på det frågor du har ut med din vandring. Skapa det som du önskar och låt det vara det som du vill att det ska vara. Gå i flödet utan att stanna upp eller göra motstånd med ifrågasättande. Känn tilliten och vandra så som det är ditt beslut att vandra.

När du har gått ett tag så börjar saker att utkristallisera sig. Det är då dag att börja den skapande delen av det som du har att använda. Du kan skapa det som du önskar dig men du kan även skapa det andra önskar sig. Ser du ett behov så har du möjlighet att hjälpa till att mätta det behovet genom din förmåga att både önska, manifestera och skapa. Skapa åt andra har ett högre aktoritärt skeende. Det står högre att skapa till din nästa än att skapa för dig själv. Det är det som kallas för att vara den du i sanning är när du ger av det du har och när du skapar med det du kan och sedan låter den du möter ta de av de gåvor du har att erbjuda.

Var din egen skapare och låt världen se att det går att skapa något av ingenting. Ge dem en varm kontakt att arbeta ur och de får se att det är en tanke som allting börjar med, som sedan blir en önskan som därefter blir en intention och till slut blir en manifestering. Det är att skapa som det är ur allt som är och att använda kraften till att göra gott för andra.

Lagen vi talar om heter att manifestera det du drömmer om men vi kallar den för manifesteringslagen. Den är en av många olika naturlagar som ingår i den stora Lagen- Andens lag.

Ge och det ska vara dig givet säger ordspråket och det kan finnas utrymme för att se om det stämmer? Vad vill du ge till den andre? Det är det som lagen handlar om. Var den som du själv vill möta utmed din vandring och det är dig som du skapar ur det som är din existensiella identitet. Du är essensen av det som är gott. Av det som är varmt och det som strålar av visdom.

Vandra nu iväg och låt den du möter se att det är varmt och ombonat i din närhet. Ge av det du har att ge och det ska vara dig givet.

Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *