Om skapelseprocessen

Om skapelseprocessen

Vad är att arbeta ur allt som är?

-Vill du så kan du använda din andliga sida att vandra ur när du är i jordeplanet. Det innebär att du ger av det som finns att tillgå och arbetar för att göra gott för den andre under din vandring. Vill du så kan du senare även önska gott för den andre och då starta en process för att se den delen du önskar som en slags övning i att vara den som ger istället för att få. Det är vad en skapelseprocess är- att ge för den andre och senare även ta emot det du önskar ge. Varje gåva ger dig en slags bomerangeffekt som du senare själv får ta del av det är en slags skapad effekt som då uppstår. Du kan se det som att du har en slags virvel av olika saker som sker varje fång du väljer att ge. Den virveln är det som Esther Hicks talar om i sin serie. Hon ger av det som finns att tillgå och menar att den effekten kan komma tillbaka om den ges med kärlek som grund och inte att ge med syfte att få tillbaka. Det är viktigt att aldrig ge för att få utan att ge av ren kärlek. Ingenting skapar en slags virvel som ges av egoism. Den virvel som skapas kan skapa det som du önskar hos den andre. Det är en slags må bra virvel som skapas. Det gör gott att finnas till även hos andra. Du kan lära dig att skapa den virveln hos andra genom att du ger av det som är dig givet och låter den andra få arbeta sin egen del i den virveln. Du kan skapa en virvel av det som gör gott men aldrig av det som är elakt osv Sånt skapar inga virval. Virvel skapas av kärlek och det är det som är det vackra i att ge.

Vi vill med dessa rader visa på att det kan vara bra att skapa en slags varm kontakt med den andliga delen av dig själv. Ge av det som du vill ge och låt det som är bara vara antingen bra för den andre eller sök göra gott hos den andre.

Skapelseprocessen är inte till för dig själv utan för att se det som är gott hos den andre. Visa nu vad det är som gör gott hos andra så låter vi dig veta vad det är du ska göra. Önska och det ska vara dig givet om du låter andra må bra så kommer du själv att få smaka kärlekens frukt.

Det är vad vi vill säga om det.
Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *