Väg kantad av Kärlek är Andens väg

Väg kantad av Kärlek är Andens väg

221111
-Låt oss tala om att människan är så mycket mer än den kropp som vandrar på jorden.

-Det är en varm beskrivning av den som vilar i den mänskliga kroppen. Du har en kropp till ditt förfogande under din vandring i jordeplanet. Du är så begränsad i den men obegränsad i din Ande. Det som sker när man hämtar kraften ur sin Ande är att du blir så mycket mer än den kropp du har till ditt förfogande.

-Vad kan man göra för att vara så mycket mer än den kropp som man har till sitt förfogande?

-Du kan lära dig att vandra ur din Ande istället för att vandra i materien. Du kan lära dig att vara varm i din sfär och ta emot det som du möter i din tid i jordeplanet. Du kan ge av det som finns att tillgå och låta den andre vara den som du fokuserar på och med det så menar vi dina medvandrare i jordeplanet. Vandrar du med andras bästa för dina ögon så vandrar du den kärleksfulla vägen. Den vägen är en väg som du själv skapar om du vill. Du kan se det som att du ger plats för din egen Ande att komma till tals. Det är att vara så mycket mer än den kropp som vandrar. Det är att kliva ur ett begränsat tillstånd för att istället vara i ett obegränsat flöde av kärlek, visdom, och glädje. Det är att hitta hem till sig själv trots att kroppen aviserar annat i form av smärta sjukdom osv.

-Vill det vara en väg att vandra för den som är villig att ge av det som finns att tillgå för Anden?

-Vi lär oss att hantera den obegränsade delen av oss själva genom att släppa kontrollen till något högre. Känn tillit till att du alltid är buren av något högre när du väljer att ställa dig själv åt sidan för din egen Ande. Det är viktigt i allt andligt arbete. Där Anden verkar finns inga begränsningar. Var den kraften och var den som ställer dig åt sidan för den du i sanning är.

Det är vad vi vill säga om det.
Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *