Om ”The art of life”

Om ”The art of life”

Om ”The Art of life”
-The Art of life är en konstnärlig framställning av fortsättningen på livet, då det är porträtt av Anden som gestaltas, dvs människor som tidigare vandrat på jorden och nu vill ge sig till känna för att tala om att de har det bra och att de nu lever vidare i Andens värld.

När porträttet skapas så ser inte jag som medium den Ande som avbildas utan pennan- kritan- kolet, får arbeta av sig själv i handen. Under tiden arbetar jag med att inte lägga mig i utan endast iaktta det som sker på pappret.

-Tanken är att skapa en serie av porträtt där du kanske kan känna igen någon av dina anhöriga på andra sidan och då få med ett par uppmuntrande ord från den som är avporträtterad. Porträttet och hälsningen kan ses som ett bevis på att vi alla lever vidare i Andens värld.

Det är vår förhoppning med ”The art of life”.

Andevännerna:

-I ”The art of life” ingår ett samarbete mellan anden som vill informera om att han lever vidare i andens egen värld, individen som håller i pennan och den andlige konstnären som inspirerar via att finnas i auran på den som håller i pennan.
Det är ett samarbete Ovan och nedan som vi ser det.

Ovannedan

PS: The life of Art kommer att finnas hör på vår plattform Goragott.nu men även på vårt instagram konto Ovannedan. DS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *