Del 2 Om att vilja förändras

-Viljan att förändras är sprungen ur andligt arbete att hela tiden utvecklas. Vandra är att vilja förändras under vandringen i det materiella. Kan den som vandrar acceptera att vandringens arbete består i att vandra i det som är och att vandra utan förändring, så kommer man ändå att förändras i sin grundton då erfarenheterna av vandringen läggs på den egna Anden. Sammanlagt så kan du inte undgå en evig utveckling utan behöver komma till acceptans att du har valt att komma till jordeplanet för att utvecklas.

Damma därför av iden att inte acceptera att en förändring behöver äga rum inom dig. Dags att acceptera att så sker och vandra vid förståelsen att så sker och att Du är den som kan hantera förändringen genom att välja hur du vill att en förändring ska äga rum och sedan arbeta för att så ska ske. Det kan du göra genom att föra in det du vill ha i ditt liv. Vill du tex leva ett mer aktivt liv så behöver du se vad som saknas och sedan tillföra det. Väljer du däremot att leva mer varmt och ljust i din vardag så arbetar du med att föra in olika andliga aktiviteter.

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *