Om att vakna upp som healer del 1

Om att vakna upp som healer del 1

230117
Om sjukdom och olika former av ohälsa

Hantera det som om det är en väg att vandra på sidan av den tänkta vägen. Det skapar utrymme för förändring. Vi andevänner vill att ni ser den här förändringen som en möjlighet.
En ny väg har nu öppnat sig för er att nu vandra. Det är en väg som du kan arbeta med i andens varma boning. Kan det vara en ny dörr som står på glänt till en förändring? Vad ska den leda till? Det är viktigt att se saker ur det ljusa perspektivet. Då formar vi vår vandring att vara en upplevelse istället för mödosam.

-Jag har under några månaders tid varit sjuk till och från. Symptomen jag har haft har varit av skiftande karaktär. Jag kan ärligt säga att det har känts tungt under den här perioden.

-Vi har sett prov på allt ifrån ordentliga förkylningar med feber och kraftig huvudvärk. Det visar prov på att du har en vrede inom dig som vill ut. Förkylningen är ett sätt att visa sig immobiliserad för att vandra ur allt som är.
Huvudvärken som var av det tyngre slaget var värst i det här fallet. Det var en slags arbete att värka ut all aggressivitet du bär på. Vi vill att du ser det som en manngrann uppgift att vandra i det som är istället för den varma naturen.
När vi sedan mått bättre en tid så började du att blöda näsblod. Det var ett symptom på att det finns en varm sida att vara uppmärksam på inom dig. Det ville du inte veta av så då for du iväg och gjorden etsning av kärlet som brast.

Dessutom så gick du in i en ytterligare period av feberfrossa och förkylning. Den här gången så var det återigen huvudvärken initialt som var värst. Du fick även vidrörelse av vad som kunde vara bra att veta om dina egna krafter att läka då du såg dig nödgad att vandra iväg och behandla din tand som du bitit av. Det visade att du var beredd att arbeta för att läkning skulle kunna äga rum då vi vet att du har en del tandläkrskräck kvar.

I den här perioden fick du även besvär med torra slemhinnor i ögon, näsa och mun. Det behandlade du med olika preparat från apoteket. Det torra ville visa på att det saknas ett flöde ur det som är och var ett symptom som du kan ha som signalement på vem du är i det som är.

Vi kan nu se en ytterligare period med tung huvudvärk, kräkningar och diareer. Du har identifierat det som inom dig är att det är vete du har fått i dig. Det är en korrekt iakttagelse. Vi vet att du har vete som en viktig del att ej inta och såg nu resultatet av vad som sker. Vetet är en slags paroll för det som vi väljer att helt undvika. Det är en viktig påminnelse att läsa på förpackningens ingrediensförteckning, vad det innehåller.
Vill du sedan inta det som inte är hälsosamt så kan även det ge symptom av den här naturen.

Vi vill med dessa rader visa på vad det är som vill vara i det som är. Ur det som är så är det som kallas en samling tillkännagivelser för vad det är som behöver komma ur det omedvetna till det medvetna för kännedom att arbeta med. Ditt immunförsvar är din bästa vän och vill att du ska få all information du behöver för att vara frisk, sund och hälsosam. Din ande vill att din kropp har möjlighet att vara i balans.

Nu vet vi att det fanns perioder av nedstämdhet under den här perioden. Den nedstämdheten kom i samband med att du såg dig som den vildes identifikation. Du kan välja om du vill identifiera dig som din andliga natur eller den som är ett offer för omständigheterna. Valet är det som visar om du är en vaken eller en sovande healer. Det är viktigt att veta att för att vara vaken så måste du vara medveten . Det är genom dina erfarenheter som du blir en vaken healer och har möjlighet att hjälpa andra.

Det är vi som vill att du arbetar för att vara en vaken healer.

Vi vill avslutningsvis säga att texten ovan är den deklaration av vad som sker när du som är intresserad av läkning blir sjuk. Det är ett viktigt steg att ta i en medvetenhet kring vem du i sanning är. Vi vill att du som tar del av texten ser den som en text till den som är intresserad av healing och av att vara medveten. Det är inte en text som vänder sig till alla och envar.

Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *