Skapa en varm och ombonad väg där du vandrar

Skapa en varm och ombonad väg där du vandrar -Varje gång du ser mörker så sprid ett ljus i någon annans mörker. Varje gång du möter kyla så sprid värme i den kylan. Varje gång du möter ensamhet så var en vän i den ensamheten. Varje gång det är isigt på någons väg som denne Läs mer

Om att vilja förändras

Del 2 Om att vilja förändras -Viljan att förändras är sprungen ur andligt arbete att hela tiden utvecklas. Vandra är att vilja förändras under vandringen i det materiella. Kan den som vandrar acceptera att vandringens arbete består i att vandra i det som är och att vandra utan förändring, så kommer man ändå att förändras Läs mer

Att vara sin Ande

221107 e –Varför är det ett längre mellanrum mellan in och utandning vid andlig utveckling? -Det är ett arbete att dela med sig utåt. Det är ett mellanrum där du hämtar kraft i det som är en del av att ge av det som finns att tillgå. Det är viktigt med ett mellanrum i livet. Läs mer

Om betraktelsen i det vanliga livet

Del två –Hur kan vi använda betraktelsen i det vanliga livet? Den använder vi när vi accepterar Andens betraktelse utan att värdera. Det är när vi tex vandrar i en arbetsam situation. Anden utvecklas av den varma iakttagelsen så egot behöver inte värdera den utan utan endast konstatera att det är arbetsamt. -Vill det betyda Läs mer

Om betraktelsen

(Samtal mellan Ovan- nedan, i betraktelsen av ett träd, som betraktas vid olika tillfällen under ett helt år. )Del 1 -Varje betraktelse är en ny betraktelse utifrån den plats den som betraktar befinner sig på. Varje betraktelse sker antingen på ett arbetsplan eller ett förutsättningslöst plan. När man betraktar så kan man göra det genom Läs mer