Om vindpustar och seglatser

Om vindpustar och seglatser

230827
Om vindpustar och seglatser
-Vi människor kan ibland begå oförätter mot varandra. En vindpust blir till en storm som blir till en orkan som tills slut får hela havet- ja världen att gunga. Sitt då still i båten. Viss om att ingenting av det som sker är för evigt, allt som sker på den här sidan om livet är övergående.
I tron att det är vi själva som är utan skuld i det som sker så kan vi människor stirra oss blinda på vindens framfart. Det är den som gör att allt tycks vända sig mot oss och allt som sker, gör det för att det ingår i arbetet att vandra i materien. Men ibland är det vi själva som skapar vind genom vårt sätt att tänka. Stormen gör det den ska dvs storma men våra tankar kring stormen gör att vi reagerar och går i affekt kring själva skeendet.

Vi har en trossats att när det blåser upp så ska vi skydda oss mot vinden och arbeta för att det ska vara övergående. Men om vi stället ser den för vad den är så är det en kraft som vi kan använda till vår fördel. Vi kan växa med vinden. Använda styrkan och se oss som dem stora världsomseglare vi är. Men då krävs att vi kan använda vinden, förstår oss på navigering och kan hissa ett segel. Först då kan vi ge oss ut i världen, se oss om kring och veta att allt det jag upplever erfar jag genom den jag i sanning är. När det blåser som hårdast kommer jag som längst. Tack vare sättet att hantera den lilla vindpusten på. Eller vänta nu. Var det en vindpust? Var det inte en storm eller en orkan? Det var vad vi ville det skulle vara.

Vi formar livet genom våra erfarenheter och de val vi gör Vi har alla del i allt som sker då ingenting sker av en tillfällighet osv. Det är vad vi villl säga om det.

Skepp ohoj från oss i Ovan till alla världsomseglare i nedan.

Det är vad vi vill säga om det
Världsomseglaren i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *