Om att vandra ur allt som är

Om att vandra ur allt som är

230909 Om att vandra ur allt som är
Del 1

Vad är att vandra ur allt som är? Vad är att vandra med Anden vid sin sida? Vad är att vandra i kontakt med den du i sanning är? Det ska en ny artikel serie handla om. Den ska ligga här under Ovannnedan Artschool och avdelningen Art of life, då det handlar om livet i dess allra renaste form.

-Om individen aktiveras vill Anden komma till uttryck i arbetet. När Anden arbetar så vill Andens kvaliteer inaktivera det, det lägre jaget gör. Det innebär att inom det individuella kan smärta uppstå i det fysiska. Detta som ett led att avleda Andens arbete.
Smärtan är till för att hålla jagets val kvar i materien. Det vill innebära en inaktivering av Anden och en aktivering av människan som vandrar. Vi vill inom kort visa på vad det är att vandra i smärta och lidande genom livet då vi ser på vad vandraren av den här sidan erfarit i smärta och lidande genom livet, då vi ser på vad vandraren av den här sidan erfarit utifrån de val hon har gjort tidigare i livet. Det visar sig att den vandringen pågår alltjämt fortfarande.

Din väg är du ansvarig för. Vill du ta del av en vandring som visar vem du i sanning är, så får du visa vad du vill i livet. Det är viktigt att vara den som du i sanning är och ge av det som finns att tillgå. Det är vandraren väl medveten om.

-Inatt ville det sig så väl att det blev som ett stilla andrum. Jag hamnade i ”stillness”. Det var helt tyst. Inga tankar eller intryck gjorde sig gällande. Det var bara helt tyst. Inom den stillheten började jag att visa vem jag i sanning är, då jag gav av det som fanns att tillgå. Ur allt som är så fann jag en fristad i en varm innerlighet. Jag blev liksom kvar i det.

-Vi arbetade ur allt som var. Du var i kontakt med den du i sanning är. Det ville sig såväl att du valde att stanna där ett tag.

– Vi individer i materien kan behöva att stanna upp och stilla det inre ibland. Att väcka oss till den vi i sanning är.
-Individen som arbetar med valen, valde att vi skapade en så kallad stillness, en beingness. Det visade du att du ville.

Ur ditt sanna jag kan du arbeta. Du kan skapa ur denna kraft. Om det ska vi prata/skriva vid nästa tillfälle- Här i Ovannnedan Artsschool. Vi ser det som inledningen på en serie om att vandra vägen fram och bejaka sitt sanna jag. Det är en slags Art of life, om det känns igen? Det är att visa fram det som är levande inom oss. Essensen av den du i sanning är. Det är en serie om vägen, sanningen och livet. Att vandra ur allt som är din sanna essens. Det är vad vi ska arbeta med framöver.

Det är vad vi vill säga om det.
Vännerna i Ovannedan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *