Vill du vandra den individuella vägen eller följa normen

Vill du vandra den individuella vägen eller följa normen

Vill du vandra den individuella vägen eller följa normen?

Om relationer:
-Vill du vandra den individuella vägen eller följa normen? I normer ingår olika former av andliga värderingar medans individualiteten indrekt arbetar för att vara fri och oberoende. Det vi ofta ser är att när man vill känna vad vissa vill arbeta inom är man vän inom ramen för normer men ej inom det individuella. Alla får anpassa sig efter de normer som finns att tillgå.

När det individuella är inblandat kan det vara förenat med arbete att stå upp för den man i sanning är. Bakom arbetet att visa sitt rätta sanna jag individuellt är det en vandring som många gånger varit lång och mödosam. När då någon vill att man anpassar sig efter rådande normer så kan konflikt uppstå och relationer spricka. Individuellt så vandrar man då vidare inom vägen man då skapat.

-Vill du följa normer eller vara individuell och följa din egen väg? Det är en fråga som du kan ställa dig. Indirekt så gör du ett val som ger dig konsekvenser i din fortsatta vandring. Vilken del är din del? Vill du vandra och följa normerna? Vill du vandra och arbeta på ett individuellt plan?

Bara du kan välja. Bara du kan visa vem du i sanning är.

Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna i ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *