Vill du vandra den individuella vägen eller följa normen

Vill du vandra den individuella vägen eller följa normen? Om relationer:-Vill du vandra den individuella vägen eller följa normen? I normer ingår olika former av andliga värderingar medans individualiteten indrekt arbetar för att vara fri och oberoende. Det vi ofta ser är att när man vill känna vad vissa vill arbeta inom är man vän Läs mer