Om tio år av andlig utveckling

Om tio år av andlig utveckling

-I år är det tio år sedan jag började arbeta akitivt med den andliga utvecklingen. Dels dagligen i min vardag men även via olika kurser, masterprogram och utbildningar i form av studierna till healer och för några år sedan men även nu när jag vandrar och studerar den antroposofiska vägen och deltar i evenemang inom Rosenkorset. Det har kommit att bli en del av ett livskall vandra vägen för andens utveckling. Jag är så tacksam för den vägen.

Det har kommit att bli en lång vandring beståendes av både uppförs- och nedförsbackar, fyllda av insikter om att alla backar och medlut är jag själv den som formar. Ingenstans under vandringen har någonting gjorts åt mig utan jag har själv åsamkat vägen jag vandrar genom de val jag gör och även tidigare gjort. Under de här tio åren så har jag vandrat olika vägar inom andlig utveckling. Det har varit vägar och tillvägaggångssätt som känts som rätt där och då.

Mycket av min andliga utveckling handlar om att jag får möta mig själv i olika relationer till andra människor. Vem är jag i mötet med den andre? Vilken källa bemöter eller talar jag ur i mötet? Ego eller ande? Andlig utveckling handlar om att finna formen för den jag i sanning är. Alla människor jag möter dyker upp för att jag ska få möjlighet att visa prov på den jag i sanning är.

Inom alla människor finns en ande som kämpar. Det gäller oavsett vad vi gör eller säger. Vi männsikor är inte alltid varma i valet av våra handlingar eller våra ord. Vi kan alla ställa oss frågan_ Varför gör jag som jag gör? Varför blev det som det blev? Vilken är min del i det som sker? Vad är mitt uppsåt osv. Kanske får jag ett svar om jag vågar stana kvar en stund och verkligen reflektera över det jag gör. Att förneka eller lägga locket på har ingen eller föga effekt då jag istället får möta liknande situation i mötet med någon annan. Därför så har det heller ingen effekt att säga upp kontakten med människor som du upplever att du inte kommer överens med- då du kommer att möta samma svårigheter i mötet med någon annan istället. Det innebär att har du svårigheter i mötet med människor så behöver du titta på relationen till dig själv och ditt sanna jag. Vad är det du försöker förneka eller inte vill se hos dig själv? I vilka situationer uppstår svårigheter?

Ibland möter vi männsikor som vill härska styra och kontrollera andra människor. Det kan krävas en hel del av dig i mötet med dessa. Anledningen till deras beteende kan vara att de har svårt att kontrollera sig själva och sitt eget beteende och istället då försöker kontrollera omgivningen. Det kan då vara klokt att inte försöka tala dessa till det du tycker är det rätta. Utan att du då istället väljer att arebta med det egna beteendet i dessa situationer. Du har valet att reagera elelr agera. Valet är ditt!

Ditt arbete består inte i att försöka tala dessa tillrätat utan att istället arbeta med dit eget agerande i dessa situationer. Du har valet att reagera eller agera. Valet är ditt!

Helen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *