-Någonstans finns en kärna av den du i sanning är. Den kärnan är din Ande. Inom din vandrande del finns en varm del och en mer arbetsvillig del. Den villiga delen är den som vi kallar själen. Den har vi andevänner som en kommunikatör mellan världar.

I Anden finns en plan för vad det var du skulle arbeta med under din vandring i materien. Den planen vill vi arbeta med för att se om du vill adaptera till under din vandring. Vi visar vägen via lockelser vi vet kan vara intressanta för din utvecklingsplan. Ditt val avgör sedan om du vill adaptera till det vi visar. Vill du det så får vi visa vandraren vem du i sanning är genom att ibland olika former av svårigheter uppstår utmed vägen.

När vi har passerat hinder så finns en andlig visdom som en varm vän att tillgå. Den visdomen blir sedan en erfarenhet att vandra vidare med. Vill du inte vandra vidare på inslagen väg så uppstår ett likanande scenario på en annan väg. Det innebär att du visar vem du i sanning är oavsett väg.

Inaktivering sker av din varma del när du visar aversion eller blir vredgad. Den delen vandrar vi ej med utan vi väntar tills det är harmoni igen. När din varma del vill arbeta vidare med utveckling så visar du vem du i sanning är. Det blir en varm kontakt och inom den kontakten vill vi arbeta med vidrörelse av värmen. I den vidrörelsen finns en viktig del som vi vandrar vidare för att söka. Den vägen visar att vi vandrar den väg vår masterplan fordrar.

Vi börjar då att uppleva syncronicitet i livet. Inom ramen för vår uppskattning för de val som görs. så erhåller den som väljer, andliga gåvor. Det var det som skedde vid en sommarvecka för några år sedan. Det ville aldrig ta slut på vår uppskattning. Du ville vi skulle berätta vad du gjort och vi förklarade att du visade vem du i sanning var när du ser en vän i behov av att få synas. Du visade att du ville vara varm när du gav din uppskattning via uppmuntrande ord. Du valde även att inspirera och entusmiasmera till att visa fram ett kreativt skapande via ink. Det ville aldrig ta slut på vad du gav. Helt utan baktankar. Det var varmt och det var omtänksamt och du visade vem du i sanning är. Det ville vi visa vår glädje över.

Inom den mediala och mediumistiska vandringen så ligger det andliga arbetet som grund. Dessa båda vill balansera varandra. Ingen andlig utveckling inget medialt arbete och vice versa. Vill du vara ett bra medium behöver du arbeta med dig själv det vill säga din andliga del. Vi andevänner vill verkligen visa vår uppskattning när du med värme och stort intresse engagerar dig för den andliga utvecklingen. Det finns en vän av värme som ges utrymme i ditt liv. Det är en värme vi värdesätter i vårt arbete.

När vi är klara med studierna vid den antroposofiska skolan vill vi arbeta via dig i det mediumistiska arbetet och visa vem mediumet är inom Ovannedan. Det innebär att vi då arbetar vidare med oldschool såsom vi brukar och att vi reliserar vårt arbete inom det andliga. Vi vill arbeta med det du har tankar på och vi ser vad som vill vara till nytta och gagn för människor och ande.

Det får vi talas vid om senare. Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna i Ovan

En tidigare artikel om andlig utveckling finns här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *