Att arbeta med andlig utveckling

Att arbeta med andlig utveckling

-Jag arbetar mycket med den andliga utvecklingen. Det innebär att jag arbetar för att vara den jag i sanning är och inte ge av det som jag inte är. Tanken är att skapa utrymme för den varma delen av mig själv i livet och samtidigt söka svar på vem jag egentligen är? Det kan även ses som att aktivera anden i livet och söka reducera den andra delen.

Det ställer krav på mig som vandrar att söka svaret på vem jag egentligen är och vem jag väljer att vara? Det kan ses som en vandring mellan ytterligheter att vandra med det syftet. Det slår hårt på olika vis, bla i relationer när jag möter den som inte är varm tex. Det tar även på krafterna när jag själv inte väljer att vara den sanna delen av mig själv.

Under stora delar av livet så har människor runtomrking försökt att ändra på mig. Man vill kontrollera mig och försökt att styra mig. Haft någon slags ide om vad det är som är mitt bästa vad jag ska tycka, tänka och välja att göra osv. En del av min vandring är att möta dessa människor så jag får utvecklas till den jag i sanning är. Att se mig själv i den andre är en viktig del av utvecklingen att finna fram till den jag i sanning är.

Mitt syfte är att arbeta med mina varma kvaliteer. Vilka är dem och hur kan jag utveckla dem vidare i materien?

-Du undrar varför du ska gå ner i materien och lära dig en varm kvalite som du redan har i anden? Det innebär att om vi tex arbetar med att vara varma- vilket kan ses som att vara av andlig natur, så kan den varma naturen utvecklas ytterligare genom att under vår vandring ställas inför andra medvandrare som vi är i olika relation med. Dessa relationer kan sedan vara av den sort att de sätter din varma vilja på prov och ställer krav på att du visar värme även gentemot den som är vad som kan ses som ovarm i sitt beteende. Du möter människor som du behöver möta för att vara varm.

Inom ramen för vad som är det vi kallar utveckling i värme så går det att skönja en del av den du i sanning är. Det innebär att ju mer du väljer att arbeta med dina andliga kvaliteer desto mer arbetar du ur allt som är och ditt sanna jag. Ingen relation är förgäves utan ställer krav på att du vandrar ur anden och visar och visar värme och medkänsla om den du möter, oavsett deras val av arbete inom deras andliga arbete, så visar du vem du i sanning är. Välj värme före svala. Välj den andre före dig själv. Visa dig i din sanna natur och du står stark i din egen kraft. Våga vandra varm, vänlig och omtänksam. Det är ett trademark för den som vill arbeta med sin andliga natur.

Vi kan alla vandra olika vägar genom livet. En del visar vad det är att arbeta med den andliga utveckligen medans andra väljer en annan väg. Ingen väg som vandras är för gäves. Den ena vägen visar den du i sanning är medans den andre vägen visar den andra sidan av din natur. Elaka kommentarer, vrede, högmod osv. kommer alla ur den andra sidan. Medans kärlek omrog, vänskap och respekt kommer ur den andliga delen.

Vilken är din egentliga natur? Den varma eller den svala? Ord visar inte vem du i sanning är medans handlig gör dig mer rättvisa.
Så vem är du? Vem vill du vara?

Här på göra gott så kommer vi att utveckla avdelningen för att arbeta med den andliga utvecklingen. Vi vill för sakens tydlighet påpeka att vi arbetar med andlig utveckling istället för personlig utveckling. Att arbeta med den andliga utvecklingen ställer en del krav på den som gör det då det kan slitage på relationer och inom ramen för vad som är möjligt så kan du se alla spruckna relationer och deras medföljare som dina allra största vänner då de verkligen visar vem du är.

Den viktigaste relationen du ska arbeta med inom den andliga utvecklingen är realtionen till dig själv och den du i sanning är. Den relationen ligger till grund för alla andra relationer som du möter under din vandring.

Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *