Om att skapa någonting av jobbiga erfarenheter
En del ur ett samtal med Andevännerna. Fått lov att publicera det.

Vandraren: Jag funderar på de olika sjukdomar och ohälsa som jag haft under min vandring i jordeplanet. Det finns flera olika sjukdomar som jag har erfarenhet av men framförallt tre som utmärker sig som extra arbetsamma att genomgå. Jag tänker att vi kan bygga någonting av dessa erfarenheter (endometrios, tarminflammation och utmattningsdepression) inom Ovannedans verksamhet?

Andevännerna:
-Individen arbetar inom värme när vi inaktiverar den människa vi är inom ramen för vandringen och istället väljer att skapa utifrån erfarenheter. Om vi har en väg av ohälsa i olika form så är det ett arbete där vi skapar erfarenheter vi kan använda oss av i framtiden. Låt oss vara den som visar vad vi vill med våra erfarenheter och dela med oss av dessa till andra. Vi kan använda våra studier och erfarenheter och bli vad vi vill inom ramen för vad vi vill bli. Det är en väg vi vandrar inom konstterapi och vi vet att vägen fram till dags datum varit kantad av såväl hälsa som ohälsa. Vi kan därför vara tacksamma för vad vi varit med om och se det som visade gåvor av Anden.

Vi kan väl använda det vi tidigare sagt att vi ska arbeta med som specialite- utmattningsdepression? Det finns även andra varianter med olika sorters symptom som ohälsa i mag och tarmkanalen.
Det finns även en annan väg att vandra. Ingenting är bra med sjukdom. Den har vi fått av att vara i lidandets inkarnation och går ej att göra någonting åt. Den vill vi alltid ha oavsett vi vill det eller ej. Vi kan även välja om vi vill göra någoting av den och vara arbetandes med att bygga något av våra arbetsamma erfarenheter.

Vad väljer du?

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *