Om världens vrede och oro

Ser man på vad som vill vara dominerande utanför den egna världen så går det att se att det finns olika strömningar som gör sig gällande. Med dessa andevisa ord så vill det finnas ett visst intresse att veta vad som går att utläsa inom det som vi ser i världen med irritation, ondska, vedergällning och våld. Inom vandringen i materien så bör den som vill inaktivera strömmningens alla olika delar, arbeta för att anden får sin egen plats i den dagliga gärningen. Ingenstans där anden finns gör sig våldetm egoismen eller segregationen gällande. Det är en varm vän som vill vara syster eller bror till den som denne möter utmed sin vandring.

-Ta Andens värme och sprid den i världen, så får vi en aktiv del som balanserar upp det som sker. Ingen vill inaktivera en varm och visdomsfull vän. Men få vill ägna sig åt att visa de egenskaper själv.

Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna i Ovan

Bildtext: Bilden ska symbolisera en Fredsduva. /Helen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *