Att vandra med kärleken som grundton i livet

Att vandra med kärleken som grundton i livet är att låta hjärtat vara med i det beslut som tas men även i