Att vandra med kärleken som grundton i livet är att låta hjärtat vara med i det beslut som tas men även i sättet att möta och se på andra människor. Vi arbetar för att se varje inkarnerad ande som en del av en större helhet där alla har samma värde och ska bemötas som en syster eller bror i det dagliga.


I varje del av det som är kan kraften ur allt som är, skönjas redan i hur vi anpassar oss efter den vi möter. Det innebär att redan vid det första handslaget så kan vi slå an en ton av kärlek till vår nästa där man känner att man har sitt eget att vandra i men är en respekterad del i en större helhet.


Vad innebär då det? Jo att varje gång du möter en människa så kan du se denne som en syster eller bror som en som har samma värde som du har. Oavsett vad denne tycker eller tänker så har denne rätt till sin åsikt utan att den stämmer överens med din syn på sakers beskaffenhet. Vandraren brukar säga att det kan vara bra låta människor vara sitt eget original istället för en kopia av dig själv. Mångfald berikar i världen.


Vad är det som gör att vi alla ser varandra som någon annan än oss själva? Vi ser den andre som någon som är exkluderad från oss själva men det är egentligen så att det är en annan aspekt av oss själva som vi ser i den andre. Visar vi den andre respekt så visar vi även oss själva den respekten. Vi kan med massa omtanke och värme möta den andre där han eller hos befinner sig och se vad som finns att se under allt som först framträder.

Vad innebär det? Jo att skapar vi en bild av den andre så är det egentligen vår egen bild av den vi möter men om vi i stället låter den personen tala och dela med sig av vad som är så kan det växa fram en bild som har tusentals nyanser och ger oss en mer nyanserad bild av vem som vi har framför oss. Vi kan i mötet med den andre låta den personen skina och verkligen ta oss ann denne genom vår uppmärksamhet.


När vi ser ner på en annan människa så avslöjar vi något om oss själva men ingenting om den andre. Vi visar brist på tålamod och förståelse för dem som är annorlunda än oss själva. Vi kanske retar oss på den andre men egentligen så är det inte den andre som retar oss utan våra tankar om den andre.

Så tänker vi istället gott om andra så stör vi oss mindre och sprider mera värme och ljus i världen.
Det är att vara vandrandes i kärlek. Att vandra med kärleken som grundton i livet.