Om att vandra i Anden

Om att vandra i Anden

I Andens alla olika delar finns det egentligen bara en del som är den delen vi alla vandrar i . Det innebär att det vi upplever som en Ande och en annan Ande, egentligen är en och samma Ande i sitt ursprung. Vi arbetar hela tiden för att det ska vara en samlad rörelse mot en enhet när vi vandrar i Anden så det är vad som kallas för en varm och ombonad kontakt ur allt som är.


I olika samlingar av trossystem så är det olika delar som vi tolkar olika . Det innebär att vi kan alla visa respekt för varandras sätt att tro och därmed ge dess andliga uttryck en frihet att tolka det som det egna Anden vill. Vad är det som menas då?


Den som arbetar med att tolka det Anden vill använder sin egen personliga mentalitet. Allt Anden förmedlar går igenom ett filter av olika sorteringar. Det innebär att även om Anden vill gott, så kan den som tolkar, se det som ett annat sätt dvs som något ont. Därför är det viktigt att veta att Anden vill aldrig något ont utan tvärtom allt är grundat i kärlek och ljus som Anden förmedlar.


Ibland så kan det dock inte skönjas något ljus i det som ibland kan skådas i världen. Det är ett mörker som får fäste för att människan gör onda saker. Vi skapar det vi alla önskar i Andens namn.


Låt oss därför komma ihåg att Anden och andens arbete ska alltid vara gott och vara grundat i en akt av villkorslös kärlek.