Lagen sedd ur Ovan

Lagen sedd ur Ovan

Vilka olika naturlagar har vi då?

Jo det tänker vi skriva om här på goragott.nu. Det är olika lagar som går i varandra och tillsammans kallas de för Lagen det som vi alla går in i och som är det vi alla är en del av.

Den lag vi talar om är den kraft som vi skapar ur. Kraften är det som vi alla är en del av och i den finns en signal som vi kallar för den intuitiva signalen där vi alla kan känna av vad som är en naturlag. Följer vi den signalen så kan vi känna av vad som är tänkt att vara och får det att bli det som vi önskar.

I den här serien med olika delar av naturlagens alla sidor så får du veta vad som är din signal och vad det är som du ska lyssna på. Ibland så hör vi att människor säger att det stämmer inte att man kan lita på magkänslan men det hävdar vi med bestämdhet att du kan. Det handlar mer om att du har svårt att få till mottagningen med den frekvens som behövs för att ta emot informationen som sänds genom allt som är.

Varje del av det som vi skriver är en del av en stor Lag som vi ser på olika aspekter av, det som naturlagarna kallas. Visar det om vi ser det som går att se ur allt som är så får du veta att det är en lag som du kallar vad du vill lagen, är ändå densamma, oavsett vad du ger den för namn. När vi talar om den så säger vi enbart lagen då det är den som avses ur olika aspekter.

Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna i Ovan

Del 1 I Serien om Lagen- naturlagar Handlar om attraktionslagen och den finner du här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *