Vad är syncronicitet

Vad är syncronicitet

-Vad är syncronicitet? Vad är syftet med det?

-Syncronicitet är en väg för det gudomliga att blottläggas inom varje människa. Det är en väg för det gudomliga att komma till uttryck och visa att det är balans i det som Anden verkar via.

När människor väljer andliga val så upptår det som ibland är en synkron adaption på det valet. Det är ett val som visar vägen för den som vandrar. Om den vandrande är i balans så vill människan välja det som gör gott för den andre. Serie med såna val är många gånger upphov till syncronicitet. Det är syftet med att syncronicitet uppstår att visa den som gör valen, att den andre är i prioritet och gör det till en livsstil genom en serie såna val- det är då syncronicitet uppstår och den som gjorde valen är i ett flöde av möjligheter att skapa ur.

Syncronicitet är nyckel till när du följer det du är satt att göra under din vandring i materien.
Det är vad vi vill säga om syncronicitet.

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *