Viskande fågeln: Det kan vara en bra väg att vandra att inte stressa men även att söka balans i livet. Vi arbetar för att det ska vara en bra och balanserad tillvaro ur allt som är.

Vad är det då som gör att det blir obalans? En obalans uppstår där det ena väger över ur det andra. Där det finns polarisering av olika fenomen eller kalla det åtaganden. Det ena är vägen fram och det andra är insikten om att en balansering behöver ske utan att det får sina konsekvenser att arbeta ur.

Så vi ser en episod av yrsel och högt blodtryck som en varm och vis information om att livets alla måsten behöver ses över för att balans ska uppnås. På det viset är symptom en information om att något behöver ses över och åtgärdas, en gåva eller information att vara glad för.