Del 1

Vandra med värme
-Om vi vandrar via den vi i sanning är så så vill vi se det som finns att tillgå när vi vandrar. Det innebär att vi skådar vad vi vill i det vi ser och att det är visdomsfullt att vilja dela med sig av det som är varmt. Det är att vilja dela med sig av det som finns att skåda.

När den vandrande vandrar kan vandringen aldrig gå tillbaka i redan vandrande steg däremot så kan den som vandrar vända sig om och se tillbaka och sedan göra bruk av sina erfarenheter som tillskantsats under vandringen. Det är viktigt att vara viss om att de erfarenheter som erhållits under vandringen är en del av själva vandringen.

Inom den vandrande finns en längtan om att visa vem som finns att tillgå ur allt som är. Det är en varm kontakt som vill till för att så ska ske. Att vandra med värme innebär att vandra som den du i sanning är och att du lär dig utmed vägen av erfarenheterna.

Värme är en avgörande faktor i gemenskap mellan människor och det är viktigt att vara den som visar värme genetemot den andre. Arbete med att visa värme är att vara den som förlåter istället för att söka se varför? Det är att vilja arbeta med försoning istället för upplösning av vänskapsband. Det är att vandra med värme.

Var den som försonas när du vandrar. Visa vem du i sanning är genom att visa ditt egen visdomsarbete att inte göra det du inte vill uppleva själv.

Välj vägen du vill vandra.
Var den du själv vill vara.

Det är vad vi vill säga om det.
Ovannedan

Här finns del 2

2 thoughts on “Vandra med värme

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *