Att ge är en kärlekshandling

Andlig inspiration är att arbeta i allt som är. Man tar vad som finns att tillgå och skapar det bästa utav det.
Det finns dock ytterligare en väg och det är att skapa ur allt som är. Den vägen är Andens väg och den tar vara på allt som evigheten har att bjuda. Bron mellan världar är öppen och du som önskar kan vandra över den och mötas av ljuset som finns att tillgå i varje del av allt som är.

När vi alla arbetar gemensamt så bildas en kraft som vi gemensamt kan värma andra med. En värme som hjälper människor att söka ljuset inom sig och att vara managerande av Andens arbete i sina andliga förehavanden. Det innebär att allt kommer att handla om att du är närvarande i nuet och får till dig en information som du sedan vårdar som den fina gåva det är att vara en mottagare av informationen. Glädjen att få dela med sig av det du tar emot, får ses som det vackra i ett möte mellan världar.

Ta emot handlar om att vara närvarande i nuet och att vara managerande i vad som är i allt som är. Medans att förmedla handlar om att lyfta det till en annan del av anden och sedan ge av det som finns att tillgå. Då skapar du ur allt som är.

Att få ta emot är glädje men att få ge är ren villkorslös kärlek och en källa vi alla kan ösa ur.

Vad ger du idag?