Var den vän du själv önskar möta under din vandring

Var den vän du själv önskar möta under din vandring

Var den vän du själv önskar möta utmed din vandring

Bara via en vägvisare kan du välja väg i din vandring du gör på jordeplanet. Du ställs inför olika valmöjligheter där du med hjälp av din fria vilja, får göra val i olika situationer. Vid dessa valmöjligheter så följer även konsekvenser av de beslut du tagit. De kan visa på vilket val du gjort. En del konsekvenser är en direkt värme till andra som finns i din värld. Andra konsekvenser är ett val som gynnar dig själv på den vandring du genomför.

Får du då ej välja vad som gynnar dig själv?

Jo det går bra att göra såna val. Det står dig nämligen fritt att göra dina val. Din egna fria vilja är det som du har med dig under vandringen i jordeplanet. Den kan ingen ta ifrån dig. Du ser på världen antingen via dina vänners bästa eller ditt eget bästa. Det står dig fritt att välja. Du själv är din egen vandrare. Du arbetar genom livet i det som kallas Anden i materien och därifrån vandrar du redan från födseln hem igen. Hem till Andens alla värmande vänner som tar emot dig när det såväl är dags att återvända för att stråla samman.

Du är en varm och omtänksam vän som vill andra väl under din vandring. Låt det synas i de val du gör. Men visa vem du i sanning är i ljuset av dina ord och låt dem du värnar komma till dig och få den värme och omsorg de såväl behöver. Visa din omsorg om systrar och bröder. Bjud dem din bostad och ge av din föda. Låt dem värma sig av din omsorg och vila ett slag. Var den som alltid öppnar dörren för en vän i behov av öppenhet.