Vägen vecka 9 Var en syster eller bror till den som behöver det

Vägen vecka 9 Var en syster eller bror till den som behöver det

-Vägen är den som vi alla skapar av det vi har. Den vägen vi vandrar är den vägen som vi kan ta vara på och se det som att vi arbetar för att det ska vara en väg att arbeta utifrån i livet. Är det en väg som visar vem du i sanning är eller är det en väg som visar vem som är den som vet, kontrollerar och styr? Det är tider av mörker och av upplysning i världen. Den tiden är den då vi alla kan komma samman och göra något gott för de som arbetar med att överleva och fly ur det som är.

Vi kan se det som att vi vill skapa en varm och ombonad kontakt för den som vill se dig som en del av det som är. Vi kan ta vara på det som sker och söka arbeta med att hjälpa en syster eller bror men vi kan även ge av det som är för att söka uppnå vad som sker av det vi samtalar om.

Vi när oss genom att inta mat och har kläder på vår kropp. Men när det är svält, krig och olika svårigheter så kan den andre som du möter skapa det som vi alla skapar när det är svårt. Mörker. Du kan vara ljuset i hans eller hennes liv och ge av det som du vill ge ur allt som är, när det är svårt. Du kan samla det du har och ge av det du önskar och söka skapa det som du vill ur allt som är.

Det är vägledningen den här veckan. Var den du själv önskar möta på livet stig. Visa vem du i sanning är och hjälp en medvandrare i nöd. Ge av det du har. Hälsa denne välkommen att ta del av din visa del och gör det du kan för att skapa ljus och värme i en annan människas liv. Det är att vandra i sitt sanna ljus och att vara en syster eller bror till den du möter.

När du sedan visar vem du är så kan du även göra det du önskar ur allt som är. Vandra med den delen där du är divine och gör det du skapar så att fler får ta del av det som finns att tillgå. Visa andra att du är en vän och att du vill arbeta för att skapa den värld du själv önskar se.

Det är vad vi vill säga om världen idag!

Vännerna i Ovan

-Var den du själv önskar möta på livet stig. Visa vem du i sanning är och hjälp en medvandrare i nöd. Ge av det du har. Hälsa denne välkommen att ta del av din visa del och gör det du kan för att skapa ljus och värme i en annan människas liv. Det är att vandra i sitt sanna ljus och att vara en syster eller bror till den du möter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *