Vägen v.8 Vandra din vision

Vägen v.8 Vandra din vision

-Varje steg på din vandring är ett steg att arbeta med för att kunna ta dig vidare med din vandring genom livet. Vila därför på steget och var den som visar vem du i sanning är, i de val du gör. Kan du sedan ta vara på det steget och verkligen se vad det är som gör att du tar det steget, så är det bra för den andliga och personliga utvecklingen.

Vill du göra någonting speciellt och sedan inte gör det, så kan du se på vad det är som gör att du inte fullföljer din önskan om att göra det? Vad säger det om den du är? Vad är det som gör att du inte fullföljer det du önskar göra? Är det rädsla eller okunskap? Är det en del av det som kallas för ovanan att arbeta?

Vill du så kan du se det som att du senare skapar en varm och ombonad kontakt att arbeta ur och att du får det som du önskar om du sätter en intention för vad du vill och sedan gör det du kan för att skapa utrymme för din dröm att förvekligas. Så vad vill du? Gör det du önskar och skapa den vandring du vill genomföra. Var den som visar vad du vill i de steg du tar. Den vandringen är din vandring att genomföra under det som kallas livet. Var den som visar vad du vill så ser vi vad som blir utav det du önskar? Ta vara på den delen som är under utveckling och gör det som du önskar i det som är.

Ge en hand till en syster eller bror och hjälp även dem att förverkliga sina drömmar. Då ska du se att din dröm är den som förverkligas. Var den som visar storsinthet när du känner dig ovan med en situation. Visa att det är din intention att vara den som är vis nog att skapa en varm kontakt oavsett hur andra behandlar dig. Vandra din vision.

Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna i Ovan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *