Vägen vecka 7 Skapa den väg du vill vandra

Vägen vecka 7 Skapa den väg du vill vandra

-När vägen är kantad av svårigheter så kan det vara av värde att stanna upp och se på det som är för vad det är Anden vill säga, med det som är din utmaning under din vandring?

Vill du att vandringen är en del ur en större helhet eller vill du den är en del av den vandring som skapas ur allt som är? Du kan se det som att de endera vill vandra ur allt som är eller arbeta ur allt som är. Den vandringen som skapas är den som du i arbetet med dig själv ser som din väg att vandra. Du visar att du vill ha tex glädje i livet och får då skapa glädje för att få in det livet. Det du vill fylla ditt liv med är det som du också skapar.

Visa vad du vill ha under din vandring. Skapa det och njut sedan av det du skapar. Visa vem du i sanning är och låt det du skapat komma till glädje för fler att ta del av. Vill du det så vandrar du i Anden och ger av det som finns att tillgå. Det är veckans budskap ur allt som är.

Vandra nu iväg så låter vi dagen gry ur allt som är och vandra sedan den delen av vägen som du vill vandra. Vad vill du ha mer av i dit liv? Skapa det som är din önskan och låt fler känna den glädje du vill känna i livet.

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *