Var själv den förändring du önskar se i världen

Var själv den förändring du önskar se i världen

Ett samtal ovannedan om världens inaktivering andligt

Kan världen iakttas ur ett andligt perspektiv?

-Vilken insikt om världens andlliga arbete- värme är vi utan? Att värme förenar allt levande. Det är en tid då allt är som förryckt i världen. Ni använder våld för att lösa det som sker. Ni våldför er dels på varandra men även på djur och naturen. Ingen är fredad i denna tid. Idag värnar ni våldet som en vän som ska lösa era olika individuella utmaningar. Ni är individer utan värme sinsemellan och vill att det ska bli en varm värld ni lever i. Vad visar ni i den önskan? Individens egen värme.

Ni behöver ändra er kurs till att bli ett enat liv. Ni är utan inbördes ordning och är alla en del av varandra och den här planeten ni bor på och kallar ert hem. Inom den sfären behöver ni arbeta för att visa varandra respekt, värme och vara varandra behjälpliga. Sträck ut en hand till den som visar behov av hjälp. Visa vem du i sanning är.

Det innebär att ni alla är vänner och vill vara en varm vän till den ni möter och är en del av. Visa vad som är att vara en vän. Välj vem du vill vara. Den ovarma eller Anden? Värna dem kvaliteerna och respektera andras val. I tider av oro gör man gott om man står upp för den man i sanning är. En vän av värme eller kyla. Det valet är ditt.

Vi i ovan vill att du i nedan tar över vad vi ser ur ett ovanperspektiv och gör det som du vill se i världen.

Det finns ett ordstäv som är följande:

-Var själv den förändring du önskar se i världen.

Idag vill det vara en viss diskreptans för att visa värme men vi vet att det kan sprida sig som ringar på vattnet. Låt dig vara början på en sån vågrörelse. En rörelse för en värld i förändring.

Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna i Ovan
via en Vän i nedan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *