Om ”The art of life”

Om ”The Art of life” -The Art of life är en konstnärlig framställning av fortsättningen på livet, då det är porträtt av Anden som gestaltas, dvs människor som tidigare vandrat på jorden och nu vill ge sig till känna för att tala om att de har det bra och att de nu lever vidare i Läs mer