Hur genomförs en introspektion i vardande

230425 Hur genomförs en introspektion i vardande?-I det mindre formatet så innebär en introspektion att granska det egna varandet i sin vandring. Det är en varm vän som visar vägen och letar inte hur, istället vet den som vandrar hur det ska ske. Vissa vägar inom det instrospektiva är vägar som är varmare än andra Läs mer