Healing är en akt av din egen tro

Frågor och svar från Viskande fågeln....