-Vad är att vara sund?

Det är du ett levande exempel på. Varje dag utan besvär är en dag utan det som ger besvär. Varje dag med besvär är en dag med det som ger besvär. Det ingår i livet att testa sig fram vad som ger läkning och en dag utan besvär.
Det är också en lärdom dold i alla besvär. Den lärdomen är en gåva att sätta värde på. Vill du sedan dela den lärdomen med andra så kan du nedteckna den lärdomen och sprida den bland dem som uppskattar lärdomar, både egna och andras.


Vad menar ni med att det är en lärdom dold i alla besvär?

-Det är den lärdomen du väljer att utveckla tillsammans med det som ger besvär, dvs det som ger besvär är alltid ett sätt att lära sig på. Det brukar ibland kallas learning by doing. Du får inte det du önskar dig dvs en besvärsfri dag men du får en slags upplysning istället. Det är att leva lärande dvs institutet för ett levande lärande dvs livet.

Livet är att vandra på lärandets väg och se vad som finns att lära. Det kan handla om den egna hälsan men även handla om att vara den man är satt att vara, dvs sann mot sig själv. Det kan vara att leva livet såsom du själv vill istället för hur andra ska uppfatta dig. Det är en läkningens och upplysningens väg. Båda vägarna leder så småningom fram till någonting som är så mycket större än du själv dvs Andens väg.

Läka lär dig Andens väg. Healing blir därmed en akt av din egen tro.

Copyright:

Ovannedan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *