Ur ett samtal om healingens olika vägar

Ur ett samtal om healingens olika vägar. -Är det lika stor chans till läkning oavsett vilket sätt som används vid healing av