Ur ett samtal om healingens olika vägar

Ur ett samtal om healingens olika vägar

Ur ett samtal om healingens olika vägar.

-Är det lika stor chans till läkning oavsett vilket sätt som används vid healing av kontakt-, distans och batterihealing?

-Det är samma sak fast man använder olika tillvägagångssätt. Det kan visa sig att det är kontakthealing som är det bästa bästa sättet men då beror det på att klienten föredrar det. Det ska inte vara ditt beslut som healer att välja vilket sätt som är det rätta. Vill klienten ha en distanshealing så är det klientens val. Det är lika stor effekt vid samtliga sätt att distribuera energin.

Trans däremot har en större genomsläpplighet så den är kraftfullare i sin energi.

You may also like

Jag lever mindfult och är i fullständig balans och närvarande

Jag lever mindfult och är i fullständig balans och närvarande

-Jag arbetar vidare med att försöka vara i nuet och leva mindfullt. Läser en bok om Mindfulness ”Lev i nuet...

Läka via intuitivt skapande

Läka via intuitivt skapande

Jag älskar att skapa ur det som är att bara stå där utan att tänka och bara vara i nuet...

Allting har ett värde

Allting har ett värde

Ibland ser man inte havet för allt som är emellan....

Trädgårdsarbete som meditation

Trädgårdsarbete som meditation

-Idag påbörjades arbetet med att gräva en samling planteringsplatser i det som ska bli ett kryddkvarter i vår trädgård. Två...

Back to Top