Ur ett samtal om healingens olika vägar

Ur ett samtal om healingens olika vägar

Ur ett samtal om healingens olika vägar.

-Är det lika stor chans till läkning oavsett vilket sätt som används vid healing av kontakt-, distans och batterihealing?

-Det är samma sak fast man använder olika tillvägagångssätt. Det kan visa sig att det är kontakthealing som är det bästa bästa sättet men då beror det på att klienten föredrar det. Det ska inte vara ditt beslut som healer att välja vilket sätt som är det rätta. Vill klienten ha en distanshealing så är det klientens val. Det är lika stor effekt vid samtliga sätt att distribuera energin.

Trans däremot har en större genomsläpplighet så den är kraftfullare i sin energi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *