Ur ett samtal om healingens olika vägar

Ur ett samtal om healingens olika vägar. -Är det lika stor chans till läkning oavsett vilket sätt som används vid healing av kontakt-, distans och batterihealing? -Det är samma sak fast man använder olika tillvägagångssätt. Det kan visa sig att det är kontakthealing som är det bästa bästa sättet men då beror det på att Läs mer