Om Spiritualism som en väg att vandra

Om Spiritualism som en väg att vandra

Ledare: Spiritualismen är en väg att vandra som vi vill dela med fler. Vill det vara en bra väg att vandra- andens väg? Det är den som vi alla vill dela med oss av. Det är en väg för en andlig healer att vandra. Det är den andliga vägen som författaren valt att vandra för att nå läkning och senare förmedla läkning till andra.

Spiritualismen är andens väg genom livet. Det är en väg att vandra för den som vill koma till senare vakenhet i vad det är att vara i sin fulla kraft. Det är att vandra en vandrares väg inom spiritualism.