Viskande fågeln- Om läkning ur ett högre perspektiv