Om healing som läkandets kraft

Vad är det som gör att healing verkar? -Jo att det finns en intention att du som healer verkligen vill hjälpa den